Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. srpnja 2019. uputio Conseil dʼÉtat (Francuska) – Eutelsat SA protiv Autorité de régulation des communications électroniques et des postes i Inmarsat Ventures Ltd

(predmet C-515/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Conseil dʼÉtat

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Eutelsat SA

Tuženici: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

Druge stranke: Viasat Inc i Viasat UK Ltd

Prethodna pitanja

Na temelju kojih je pravnih kriterija moguće odrediti pokretnu zemaljsku postaju u smislu Odluke br. 626/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 2008.1 ? Treba li tu odluku tumačiti na način da se njome zahtijeva da pokretna zemaljska postaja koja komunicira s komplementarnom zemaljskom komponentom također može, bez posebne opreme, komunicirati sa satelitom? U slučaju potvrdnog odgovora, kako treba ocijeniti jedinstvenost opreme?

Treba li odredbe članka 2. stavka 2. te odluke tumačiti na način da se pokretni satelitski sustav najprije treba temeljiti na satelitskim komponentama ili se na temelju njih može smatrati da je uloga satelitskih i zemaljskih komponenti nevažna, uključujući u uređenju u kojem je satelitska komponenta korisna samo ako se komunikacija sa zemaljskim komponentama ne može uspostaviti? Mogu li se komplementarne zemaljske komponente instalirati tako da pokrivaju cijelo područje Europske unije jer svemirske postaje uopće ne mogu osigurati komunikaciju tražene kvalitete u smislu članka 2. stavka 2. točke (b) [te odluke]?

U slučaju da se pokaže da odabrani operator u skladu s glavom II. te odluke nije ispunio svoje obveze u pogledu pokrivenosti područja, utvrđene u članku 7. stavku 2., prije krajnjeg roka predviđenog u članku 4. stavku 1. točki (c) podtočki ii., trebaju li nadležna tijela država članica odbiti izdati odobrenje za iskorištavanje komplementarnih zemaljskih komponenti? U slučaju negativnog odgovora, mogu li ona odbiti izdati odobrenje?

____________

1     Odluka br. 626/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. lipnja 2008. o odabiru i odobrenju sustava za pružanje pokretnih satelitskih usluga (MSS) (SL 2008., L 172, str. 15.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 39., str. 177.)