Language of document :

A Conseil d'État (Franciaország) által 2019. július 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Eutelsat SA kontra Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

(C-515/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperes: Eutelsat SA

Alperes: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

A többi fél: Viasat Inc és Viasat UK Ltd

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Mely jogi kritériumok teszik lehetővé a 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat1 értelmében vett földfelszíni mobil állomás meghatározását? Úgy kell-e értelmezni ezt a határozatot, hogy az megköveteli, hogy a kiegészítő földfelszíni elemmel való kommunikálásra képes földfelszíni mobil állomásnak egyaránt képesnek kell lennie arra, hogy külön berendezés nélkül kommunikáljon egy műholddal? Igenlő válasz esetében hogyan kell értékelni a berendezés egyediségét?

Ugyanezen határozat 2. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit úgy kell-e értelmezni, hogy a mobil műholdas rendszernek elsősorban műholdas elemeken kell alapulnia, vagy e rendelkezések lehetővé teszik, hogy a műholdas és a földfelszíni elemek kölcsönös szerepét lényegtelennek tekintsük, ideértve azon kialakítást is, amely esetében a műholdas elem csak akkor használható, ha a földfelszíni elemekkel való kommunikáció nem biztosítható? A kiegészítő földfelszíni elemek telepítésére sor kerülhet-e olyan módon, hogy azok az Európai Unió egész területét lefedjék, azzal az indokkal, hogy az űrbe telepített állomások semmilyen módon nem teszik lehetővé az ugyanezen cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint szükséges minőségű kommunikációt?

Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy az e határozat II. címének megfelelően kiválasztott üzemeltető a 4. cikk (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában előírt határidőig nem teljesítette a mobil műholdas rendszer útján megvalósítandó területi lefedettségre vonatkozó, a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségvállalásokat, a tagállamok illetékes hatóságainak meg kell-e tagadniuk a kiegészítő földfelszíni elemek működtetésére vonatkozó engedélyek kiadását? Nemleges válasz esetében a hatóságok megtagadhatják-e ezen engedélyek kiadását?

____________

1 A mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek (MSS) kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló, 2008. június 30-i 626/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi határozat (HL 2008. L 172., 15. o.)