Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 8 iulie 2019 – Eutelsat SA/Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

(Cauza C-515/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Eutelsat SA

Pârâte: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Inmarsat Ventures Ltd

Cu participarea : Viasat Inc și Viasat UK Ltd

Întrebările preliminare

Care sunt criteriile juridice care permit identificarea unei stații terestre mobile în sensul Deciziei nr. 626/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 20081 ? Această decizie trebuie interpretată în sensul că impune ca o stație terestră mobilă care comunică cu o componentă terestră complementară poate comunica de asemenea, fără echipamente distincte, cu un satelit? În cazul unui răspuns afirmativ, cum trebuie apreciată unicitatea echipamentelor?

Dispozițiile articolului 2 alineatul (2) din aceeași decizie trebuie interpretate în sensul că un sistem mobil de comunicații prin satelit trebuie să se bazeze în principal pe componente de satelit sau acestea permit să se considere că rolul componentelor de satelit și, respectiv, al celor terestre este lipsit de importanță, inclusiv într-o configurație în care componenta de satelit este utilă numai atunci când comunicațiile cu componentele terestre nu pot fi asigurate? Pot fi instalate componente terestre complementare astfel încât să acopere tot teritoriul Uniunii Europene, pentru motivul că stațiile spațiale nu permit asigurarea calității necesare a comunicațiilor în nicio poziție în sensul articolului 2 litera (b) din același articol?

În ipoteza în care se dovedește că operatorul selectat în conformitate cu titlul II din această decizie nu a respectat angajamentele în ceea ce privește acoperirea teritoriului prin intermediul unui sistem mobil de comunicații prin satelit, definite la articolul 7 alineatul (2), la data limită prevăzută la articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul (ii), autoritățile competente ale statelor membre trebuie să refuze să acorde autorizații de exploatare a componentelor terestre complementare? În cazul unui răspuns negativ, acestea pot refuza să acorde autorizațiile menționate?

____________

1     Decizia nr. 626/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 2008 privind selectarea și autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile de comunicații prin satelit (MSS) (MSS) (JO 2008, L 172, p. 15).