Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 5. května 2019 Meblo Trade d.o.o. proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 5. března 2019 ve věci T-263/18, Meblo Trade v. EUIPO - Meblo Int

(Věc C-359/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Meblo Trade d.o.o. (zástupkyně: A. Ivanova, адвокат)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o.

Usnesením ze dne 10. července 2019 Soudní dvůr (senát, který rozhoduje o tom, zda lze podat kasační opravný prostředek), rozhodl, že kasační opravný prostředek nelze podat a že společnost Meblo Trade d.o.o. ponese vlastní náklady řízení.

____________