Language of document :

Meblo Trade d.o.o. 5. mail 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 5. märtsi 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-263/18: Meblo Trade versus EUIPO – Meblo Int

(kohtuasi C-359/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Meblo Trade d.o.o. (esindaja: адвокат A. Ivanova)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o.

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 10. juuli 2019. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Meblo Trade d.o.o. kohtukulud tema enda kanda.

____________