Language of document :

Žalba koju je 5. svibnja 2019. podnijelo društvo Meblo Trade d.o.o. protiv presude Općeg suda (treće vijeće) od 5. ožujka 2019. u predmetu T-263/18, Meblo Trade protiv EUIPO-a (Meblo Int)

(predmet C-359/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Meblo Trade d.o.o. (zastupnik: A. Ivanova, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o.

Sud (vijeće za dopuštanje žalbi) je rješenjem od 10. srpnja 2019. proglasio da se žalba ne dopušta te naložio društvu Meblo Trade d.o.o. snošenje vlastitih troškova.

____________