Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 5. maijā Meblo Trade d.o.o. iesniedza par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2019. gada 5. marta spriedumu lietā T-263/18 Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int

(Lieta C-359/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Meblo Trade d.o.o. (pārstāvji: A. Ivanova, адвокат)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o.

Ar 2019. gada 10. jūlija rīkojumu Tiesa (palāta, kas nosaka, vai apelācijas sūdzības var tikt izskatītas) nosprieda, ka apelācijas sūdzība nevar tikt izskatīta un Meblo Trade d.o.o. jāsedz savi tiesāšanās izdevumi.

____________