Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 5 mei 2019 door Meblo Trade d.o.o. tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 5 maart 2019 in zaak T-263/18, Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int

(Zaak C-359/19 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Meblo Trade d.o.o. (vertegenwoordiger: A. Ivanova, адвокат)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o.

Bij beschikking van 10 juli 2019 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor de toelating van hogere voorzieningen) beslist dat de hogere voorziening niet wordt toegelaten en dat Meblo Trade d.o.o. wordt verwezen in haar eigen kosten.

____________