Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 5 marca 2019 r. w sprawie T-263/18, Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int, wniesione w dniu 5 maja 2019 r. przez Meblo Trade d.o.o.

(Sprawa C-359/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Meblo Trade d.o.o. (przedstawiciel: A. Ivanova, адвокат)

Pozostałe strony postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o.

Postanowieniem z dnia 10 lipca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) orzekł, że odwołanie nie zostanie przyjęte do rozpoznania, i obciążył Meblo Trade d.o.o. kosztami postępowania.

____________