Language of document :

Odvolanie podané 5. mája 2019: Meblo Trade d.o.o. proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 5. marca 2019 vo veci T-263/18, Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int

(vec C-359/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Meblo Trade d.o.o. (v zastúpení: A. Ivanova, адвокат)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o.

Uznesením z 12. júla 2019 Súdny dvor (komora rozhodujúca o prípustnosti odvolaní) rozhodol, že odvolanie je neprípustné a Meblo Trade d.o.o. je povinná znášať svoje vlastné trovy konania.

____________