Language of document :

Pritožba, ki jo je Meblo Trade d.o.o. vložila 5. maja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 5. marca 2019 v zadevi T-263/18, Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int

(Zadeva C-359/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Meblo Trade d.o.o. (zastopnik: A. Ivanova, адвокат)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje, d.o.o.

Sodišče (senat, ki odloča o dopustitvi pritožb) je s sklepom z dne 10. julija 2019 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da družba Meblo Trade d.o.o. nosi svoje stroške.

____________