Language of document :

Överklagande ingett den 5 maj 2019 av Meblo Trade d.o.o. av den dom som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 5 mars 2019 i mål T-263/18, Meblo Trade mot EUIPO - Meblo Int

(Mål C-359/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Meblo Trade d.o.o. (ombud: A. Ivanova, адвокат)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o.

EU-domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har genom beslut av den 10 juli 2019 avvisat överklagandet, samt fastställt att Meblo Trade d.o.o. ska bära sina rättegångskostnader.

____________