Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Korkein oikeus (Finsko) dne 25. června 2019 – Syyttäjä a Tulli

(Věc C-486/19)

Jednací jazyk: finština

Předkládající soud

Korkein oikeus

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé v řízení o kasačním opravném prostředku: A, B

Odpůrci v řízení o kasačním opravném prostředku: Syyttäjä a Tulli

Předběžné otázky

Musí být unijní právo vykládáno v tom smyslu, že brání odsouzení fyzické osoby jednající za podnik povinný k dani, která nesplnila povinnosti spojené se spotřební daní odváděnou ze zmrzlinářských výrobků, k trestní sankci za toto nesplnění, pokud by osvobození jiných podniků, které vykonávají činnost týkající se podobných výrobků, od daně bylo nutno považovat za podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Splňovala taková vnitrostátní daňová úprava spotřební daně ze zmrzlinářských výrobků jako je ta, která platila v době spáchání dotčeného trestného činu, kritérium selektivity jakožto součásti pojmu „státní podpora“ ve smyslu čl. 107 odst. 1 SFEU?

____________