Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein Oikeus (Soome) 25. juunil 2019 – Syytäjä ja Tulli

(kohtuasi C-486/19)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein Oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: A ja B

Vastustajad: Syyttäjä ja Tulli

Eelotsuse küsimused

1.    Kas liidu õigust tuleb tõlgendada nii, et see ei luba maksukohustuslasest ettevõtja nimel tegutsevat füüsilist isikut, kes on jätnud täitmata jäätisetoodetelt sisse nõutava aktsiisi tasumisega seotud kohustused, kõnealuse rikkumise eest kriminaalkorras karistada, kui maksuvabastust, mida on antud samalaadseid tooteid puudutava tegevusega tegelevatele teistele ettevõtjatele, tuleks pidada riigiabiks ELTL artikli 107 lõike 1 tähenduses?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt: Kas selline jäätisetoodetelt sisse nõutavat aktsiisi reguleeriv riigisisene maksusüsteem, nagu kehtis süüteo toimepanemise ajal, vastas valikulisuse kriteeriumile, mis on ELTL artikli 107 lõikes 1 viidatud riigiabi iseloomustav tunnus?

____________