Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. lipnja 2019. uputio Korkein oikeus (Finska) – Syyttäjä i Tulli

(predmet C-486/19)

Jezik postupka: finski

Sud koji je uputio zahtjev

Korkein oikeus

Stranke glavnog postupka

Žalitelji: A, B

Druge stranke u žalbenom postupku: Syyttäjä i Tulli

Prethodna pitanja

1.    Treba li pravo Unije tumačiti na način da se osudi fizičke osobe, koja djeluje u ime poduzeća koje je porezni obveznik i koje nije ispunilo svoje obveze u vezi s trošarinama koje se ubiru na sladoled, na kaznenopravnu sankciju zbog neispunjenja tih obveza protivi činjenica da se porezno izuzeće drugih poduzeća koji obavljaju djelatnost s istovrsnim proizvodima smatra potporom u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a?

2.    Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan: ispunjava li nacionalni porezni sustav za trošarine na sladoled, kao što je onaj koji je bio na snazi za vrijeme počinjena kaznenog djela, kriterij selektivnosti kao sastavni dio pojma „državna potpora” u smislu članka 107. stavka 1. UFEU-a?

____________