Language of document :

A Korkein oikeus (Finnország) által 2019. június 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Syyttäjä és Tulli

(C-486/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein oikeus

Az alapeljárás felei

Fellebbező: A, B

Ellenérdekű fél: Syyttäjä és Tulli

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az uniós jogot, hogy azzal ellentétes lenne az adóköteles vállalkozás képviseletében eljáró, a jégkrém termékekre kivetett fogyasztási adóval kapcsolatos kötelezettségeket elmulasztó természetes személlyel szemben e mulasztás miatt kiszabott büntetőjogi szankció, ha a hasonló termékeket érintő tevékenységet végző más vállalkozások adómentessége az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett támogatásnak minősülne?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Megfelelt-e a jégkrém termékekre kivetett fogyasztási adóra vonatkozó, a bűncselekmény elkövetésének időszakában hatályos nemzeti adórendszer az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében vett „állami támogatás” fogalom részét képező szelektivitásra vonatkozó kritériumnak?

____________