Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. jūnijā iesniedza Korkein oikeus (Somija) – Syyttäjä un Tulli

(Lieta C-486/19)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Korkein oikeus

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: A un B

Atbildētājas apelācijas tiesvedībā: Syyttäjä un Tulli

Prejudiciālie jautājumi

Vai Savienības tiesības ir jāinterpretē tādējādi, ka tās nepieļauj piespriest kriminālsodu fiziskai personai, kura rīkojas ar nodokli apliekama uzņēmuma vārdā, par to, ka tā nav izpildījusi ar akcīzes nodokli, ko iekasē par saldējuma izstrādājumiem, saistītus pienākumus, ja citu uzņēmumu, kuru darbība ir saistīta ar līdzīgiem izstrādājumiem, atbrīvojums no nodokļa būtu uzskatāms par atbalstu LESD 107. panta 1. punkta izpratnē?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai tāda valsts nodokļu sistēma attiecībā uz akcīzes nodokli saldumiem, kāda bija spēkā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laikā, bija atbilstīga selektivitātes kritērijam kā “valsts atbalsta” jēdziena elementam LESD 107. panta 1. punkta izpratnē?

____________