Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein oikeus (Finska) 25. junija 2019 – Syyttäjä in Tulli

(Zadeva C-486/19)

Jezik postopka: finščina

Predložitveno sodišče

Korkein oikeus

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnici: A, B

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: Syyttäjä und Tulli

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba pravo Unije razlagati tako, da bi nasprotovalo obsodbi fizične osebe, ki nastopa v imenu podjetja, ki je davčni zavezanec, in ki ni izpolnila obveznosti, povezanih s pobiranjem trošarine na sladoledne izdelke, in izreku kazenskopravne sankcije zaradi te neizpolnitve, če bi bilo treba davčno oprostitev drugih podjetij, ki opravljajo dejavnost, ki zadeva enakovrstne izdelke, šteti za pomoč v smislu člena 107(1) PDEU?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: Ali je nacionalni davčni sistem za trošarino na sladoledne izdelke, kakršen je bil tisti, ki je veljal v času storitve kaznivega dejanja, izpolnjeval merilo selektivnosti kot del pojma „državna pomoč“ v smislu člena 107(1) PDEU?

____________