Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 25. února 2019 CheapFlights International Ltd proti usnesení Tribunálu (druhého senátu) vydanému dne 11. prosince 2018 ve věci T-565/17, CheapFlights International v. EUIPO - Momondo Group

(Věc C-170/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: CheapFlights International Ltd (zástupci: A. von Mühlendahl a H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 10. července 2019 Soudní dvůr (osmý senát) rozhodl, že kasační opravný prostředek je zjevně neopodstatněný.

____________