Language of document :

Appel iværksat den 25. februar 2019 af CheapFlights International Ltd til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 11. december 2018 i sag T-565/17 – CheapFlights International Ltd mod EUIPO – Momondo Group

(Sag C-170/19 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: CheapFlights International Ltd (ved Rechtsanwälte A. von Mühlendahl og H. Hartwig)

Den anden part i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Ved kendelse af 10. juli 2019 fastslog Domstolen (Ottende Afdeling), at appellen var åbenbart ugrundet.

____________