Language of document :

CheapFlights International Ltd 25. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 11. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-565/17: CheapFlights International versus EUIPO

(kohtuasi C-170/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: CheapFlights International Ltd (esindajad: Rechtsanwalt A. von Mühlendahl ja Rechtsanwalt H. Hartwig)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (kaheksas koda) otsustas 10. juuli 2019. aasta määrusega, et apellatsioonkaebus on ilmselgelt põhjendamatu.

____________