Language of document :

Žalba koju je 25. veljače 2019. podnijelo društvo CheapFlights International Ltd protiv rješenja Općeg suda (drugo vijeće) od 11. prosinca 2018. u predmetu T-565/17, CheapFlights International protiv EUIPO-a (Momondo Group)

(predmet C-170/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: CheapFlights International Ltd (zastupnici: A. von Mühlendahl i H. Hartwig, odvjetnici)

Druga stranka u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Žalba je rješenjem Suda (osmo vijeće) od 10. srpnja 2019. proglašena očito neosnovanom.

____________