Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 25. februārī CheapFlights International Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2018. gada 11. decembra spriedumu lietā T565/17 CheapFlights International/EUIPO – Momondo Group

(Lieta C170/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: CheapFlights International Ltd (pārstāvji: A. von Mühlendahl un H. Hartwig, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2019. gada 10. jūlija rīkojumu Tiesa (astotā palāta) ir atzinusi apelācijas sūdzību par acīmredzami nepamatotu.

____________