Language of document :

Appell ippreżentat fil-25 ta’ Frar 2019 minn CheapFlights International Ltd mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fil-11 ta’ Diċembru 2018 fil-Kawża T-565/17: CheapFlights International vs EUIPO – Momondo Group

(Kawża C-170/19 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellanti: CheapFlights International Ltd (rappreżentanti: A. von Mühlendahl u H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Parti oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

B’digriet tal-10 ta’ Lulju 2019 il-Qorti tal-Ġustizzja (it-Tmien Awla) iddeċidiet li l-appell huwa inammissibbli.

____________