Language of document :

Recurs introdus la 25 februarie 2019 de CheapFlights International Ltd împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a doua) din 11 decembrie 2018 în cauza T-565/17, CheapFlights International/EUIPO - Momondo Group

(Cauza C-170/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: CheapFlights International Ltd (reprezentanți: A. von Mühlendahl și H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Prin Ordonanța din 10 iulie 2019, Curtea de Justiție (Camera a opta) a declarat recursul ca fiind vădit nefondat.

____________