Language of document :

Odvolanie podané 25. februára 2019: CheapFlights International Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 11. decembra 2018 vo veci T-565/17, CheapFlights International/EUIPO – Momondo Group

(vec C-170/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: CheapFlights International Ltd (v zastúpení: A. von Mühlendahl a H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 10. júla 2019 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že odvolanie je zjavne nedôvodné.

____________