Language of document :

Pritožba, ki jo je CheapFlights International Ltd vložila 25. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 11. decembra 2018 v zadevi T-565/17, CheapFlights International/EUIPO – Momondo Group

(Zadeva C-170/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: CheapFlights International Ltd (zastopnika: A. von Mühlendahl in H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (osmi senat) je s sklepom z dne 10. julija 2019 odločilo, da je pritožba očitno neutemeljena.

____________