Language of document :

Överklagande ingett den 25 februari 2019 av CheapFlights International Ltd av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 11 december 2018 i mål T-565/17, CheapFlights International mot EUIPO - Momondo Group

(Mål C-170/19 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: CheapFlights International Ltd (ombud: A. von Mühlendahl och H. Hartwig, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

EU-domstolen (åttonde avdelningen) har genom beslut av den 10 juli 2019 ogillat överklagandet såsom uppenbart ogrundad.

____________