Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Apelativen sad – Plovdiv (Bulharsko) dne 21. května 2019 – trestní řízení proti OM

(Věc C-393/19)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Apelativen sad – Plovdiv

Účastník původního trestního řízení

OM

Předběžné otázky

Je třeba čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie vykládat v tom smyslu, že z důvodu narušení vyváženého vztahu mezi obecným zájmem a potřebou ochrany vlastnického práva není přípustná taková vnitrostátní právní úprava, jako je úprava obsažená v čl. 242 odst. 8 Nakazatelen kodeks (trestní zákoník) (NK) Bulharské republiky, podle níž musí být ve prospěch státu zkonfiskován dopravní prostředek použitý ke spáchání trestného činu pašování zvlášť závažné povahy, jenž patří třetí osobě, která buď nevěděla, nebo nemusela či nemohla vědět, že její zaměstnanec trestný čin spáchá?

Je třeba článek 47 Listiny základních práv Evropské unie vykládat v tom smyslu, že není přípustná taková vnitrostátní právní úprava, jako je úprava obsažená v čl. 242 odst. 8 NK, podle níž je možné zkonfiskovat dopravní prostředek, jehož vlastníkem je osoba odlišná od pachatele trestného činu, aniž je vlastníkovi zaručen přímý přístup k soudům za účelem vyjádření svého stanoviska?

____________