Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Apelativen sad – Plovdiv (Bulgaria) on esittänyt 21.5.2019 – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on OM

(asia C-393/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Apelativen sad – Plovdiv

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

OM

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko perusoikeuskirjan 17 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että yleisen edun ja omistusoikeuden suojelutarpeen välisen asianmukaisen tasapainon vaarantumisen vuoksi ei voida hyväksyä kansallista lainsäädäntöä, kuten Nakazatelen kodeksin (rikoslaki, jäljempänä NK) 242 §:n 8 momentti, jonka mukaan törkeässä salakuljetuksessa käytetty kuljetusväline, joka kuuluu kolmannelle henkilölle, joka ei tiennyt ja jonka ei pitänyt tai joka ei voinut tietää, että hänen työntekijänsä syyllistyy rikokseen, on tuomittava menetetyksi valtiolle?

Onko perusoikeuskirjan 47 artiklaa tulkittava siten, että ei voida hyväksyä kansallista sääntelyä, kuten NK:n 242 §:n 8 momentti, jonka mukaan kuljetusväline, jonka omistaa muu kuin rikoksen tehnyt henkilö, voidaan tuomita menetetyksi ilman, että kyseiselle omistajalle taataan oikeus saattaa asiansa suoraan tuomioistuimen käsiteltäväksi kantansa esittämistä varten?

____________