Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. svibnja 2019. uputio Apelativen sad – Plovdiv (Bugarska) – kazneni postupak protiv OM

(predmet C-393/19)

Jezik postupka: bugarski

Sud koji je uputio zahtjev

Apelativen sad – Plovdiv

Stranka glavnog postupka

OM

Prethodna pitanja

Treba li članak 17. stavak 1. Povelje Europske Unije o temeljnim pravima tumačiti na način da se zbog negativnog utjecaja na uravnoteženi odnos između općeg interesa i zahtjeva za zaštitu prava vlasništva protivi nacionalnoj odredbi poput one iz članka 242. stavka 8. Nakazatelen kodeksa (Kazneni zakonik) (u daljnjem tekstu: NK) Republike Bugarske, prema kojoj će se prijevozno sredstvo upotrijebljeno za izvršenje teškog krijumčarenja, koje je u vlasništvu treće osobe koja nije znala niti morala ni mogla znati da njezin zaposlenik čini kazneno djelo, oduzeti u korist države?

Treba li članak 47. Povelje Europske Unije o temeljnim pravima tumačiti na način da se protivi nacionalnoj odredbi poput one iz članka 242. stavka 8. NK-a, prema kojoj se prijevozno sredstvo koje je u vlasništvu osobe koja je različita od osobe počinitelja kaznenog djela može oduzeti, a da ne postoji izravan pristup vlasnika sudovima kako bi iznio svoje stajalište?

____________