Language of document :

2019 m. gegužės 21 d. Apelativen sad – Plovdiv (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš OM

(Byla C-393/19)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Apelativen sad – Plovdiv

Šalis pagrindinėje baudžiamojoje byloje

OM

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 17 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad tokia nacionalinės teisės nuostata kaip Bulgarijos Respublikos Nakazatelen kodeks (Baudžiamasis kodeksas, toliau – NK) 242 straipsnio 8 dalis, yra nepriimtina dėl to, kad ja pažeidžiama bendrųjų interesų ir teisės į nuosavybę pusiausvyra, nes pagal šią nuostatą valstybės naudai konfiskuojama transporto priemonė, naudota kontrabandai stambiu mastu vykdyti, priklausanti trečiajam asmeniui, kuris nei žinojo, nei turėjo ar galėjo žinoti, kad jo darbuotojas daro nusikalstamą veiką?

2.    Ar Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnis aiškintinas taip, kad tokia nacionalinės teisės nuostata kaip NK 242 straipsnio 8 dalis, yra nepriimtina, nes pagal ją galima konfiskuoti transporto priemonę, kuri priklauso asmeniui, nepadariusiam nusikalstamos veikos, tačiau šis asmuo kaip savininkas negali tiesiogiai kreiptis į teismą, kad išsakytų savo poziciją?

____________