Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Hispaania) 12. aprillil 2019 – UQ versus Marclean Technologies, S.L.U.

(kohtuasi C-300/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Hageja: UQ

Kostjad: Marclean Technologies, S.L.U.

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu [20. juuli 1998. aasta] direktiivi 98/59/EÜ kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta1 artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkte i ja ii tuleb tõlgendada nii, et seal kindlaks määratud 30 või 90 päeva pikkust võrdlusperioodi, mille alusel tuvastatakse, kas tegu on kollektiivse koondamisega, tuleb alati arvestama hakata enne kuupäeva, mil toimus kohtuasja esemeks olev kollektiivne koondamine?

Kas nõukogu direktiivi 98/59/EÜ kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkte i ja ii tuleb tõlgendada nii, et 30 või 90 päeva pikkust võrdlusperioodi, mis on kindlaks määratud selleks, et tuvastada, kas tegu on kollektiivse koondamisega, võib hakata arvestama pärast kuupäeva, mil toimus kohtuasja esemeks olev kollektiivne koondamine, ilma et oleks vaja, et neid hilisemaid töösuhte ülesütlemisi loetaks pettuse teel toimunuks?

Kas nõukogu direktiivi 98/59/EÜ kollektiivseid koondamisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 1 lõike 1 punkti a alapunktides i ja ii osutatud võrdlusperioode võib tõlgendada nii, et nendega on lubatud arvesse võtta koondamisi või töösuhte ülesütlemisi, mis leiavad aset 30 või 90 päeva jooksul, kui kohtuasja esemeks olev koondamine toimub nende ajavahemike jooksul?

____________

1 EÜT 1998, L 225, lk 16; ELT eriväljaanne 05/03, lk 327.