Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. travnja 2019. uputio Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Španjolska) – UQ protiv Marclean Technologies, S. L. U.

(predmet C-300/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica: UQ

Tuženik: Marclean Technologies, S. L. U.

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. stavak 1. točku (a) podtočke i. i ii. Direktive Vijeća 98/59/EZ [od 20. srpnja 1998.] o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje1 tumačiti na način da referentno razdoblje od 30 ili 90 dana, utvrđeno kako bi se smatralo da postoji kolektivno otkazivanje, uvijek prethodi datumu kada je provedeno pojedinačno otkazivanje koje je predmet spora?

Treba li članak 1. stavak 1. točku (a) podtočke i. i ii. Direktive Vijeća 98/59/EZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje tumačiti na način da referentno razdoblje od 30 ili 90 dana, utvrđeno kako bi se smatralo da postoji kolektivno otkazivanje, može uslijediti nakon datuma kada je provedeno pojedinačno otkazivanje koje je predmet spora, pri čemu nije nužno da se ti kasniji prestanci ugovora o radu smatraju prijevarnim?

Mogu li se referentna razdoblja iz članka 1. stavka 1. točke (a) podtočaka i. i ii. Direktive Vijeća 98/59/EZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na kolektivno otkazivanje tumačiti na način da je moguće uzeti u obzir otkazivanja ili prestanke ugovora o radu do kojih je došlo unutar razdoblja od 30 ili 90 dana, pri čemu je do otkaza koji je predmet spora došlo unutar navedenog razdoblja?

____________

1 SL 1998., L 225, str. 16.