Language of document :

2019 m. balandžio 12 d. Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje UQ / Marclean Technologies, S.L.U.

(Byla C-300/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: UQ

Atsakovė: Marclean Technologies, S.L.U.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar [1998 m. liepos 20 d.] Tarybos direktyvos 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo1 1 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiai turi būti aiškinami taip, kad referencinis laikotarpis, kurį sudaro 30 arba 90 dienų, nustatytų kaip sąlyga siekiant pripažinti, kad vykdomas kolektyvinis atleidimas iš darbo, visada turi būti skaičiuojamas iki nagrinėjamo pavienio asmens atleidimo iš darbo dienos?

2.    Ar Tarybos direktyvos 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo 1 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiai gali būti aiškinami taip, kad referencinis laikotarpis, kurį sudaro 30 arba 90 dienų, nustatytų kaip sąlyga siekiant pripažinti, kad vykdomas kolektyvinis atleidimas iš darbo, gali būti skaičiuojamas praėjus nagrinėjamo pavienio asmens atleidimo iš darbo dienai, nesant būtinybės, jog būtų pripažinta, kad vėliau darbo sutartys nutrauktos piktnaudžiaujant?

3.    Ar referenciniai laikotarpiai, nurodyti Tarybos direktyvos 98/59/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kolektyviniu atleidimu iš darbo, suderinimo 1 straipsnio 1 dalies a punkto i ir ii papunkčiuose, turi būti aiškinami taip, kad galima atsižvelgti į per 30 arba 90 dienų buvusius atleidimo iš darbo arba darbo sutarties nutraukimo atvejus, kai nagrinėjamas atleidimas iš darbo atliktas per šiuos laikotarpius?

____________

1 OL L 225, 1998, p. 16; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 327.