Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Spania) la 12 aprilie 2019 – UQ/Marclean Technologies, S.L.U.

(Cauza C-300/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Părțile din procedura principală

Reclamant: UQ

Pârâtă: Marclean Technologies, S.L.U.

Întrebările preliminare

Articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) din Directiva 98/59/CE a Consiliului, din 20 iulie 1998, privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective1 trebuie interpretat în sensul că perioada de referință de 30 sau de 90 de zile stabilită pentru a se considera că există o concediere colectivă trebuie calculată întotdeauna înainte de data la care a avut loc concedierea individuală care face obiectul litigiului?

Articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) din Directiva 98/59/CE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective poate fi interpretat în sensul că perioada de referință de 30 sau de 90 de zile stabilită pentru a se considera că există o concediere colectivă poate fi calculată după data la care a avut loc concedierea individuală care face obiectul litigiului, nefiind necesar ca încetările ulterioare ale contractului de muncă să fie considerate nelegale?

Perioadele de referință stabilite la articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) din Directiva 98/59/CE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective admit o interpretare care permite să se ia în considerare concedierile sau încetările contratului de muncă realizate într-o perioadă de 30 sau de 90 de zile, concedierea care face obiectul litigiului având loc în una dintre perioadele respective?

____________

1 JO 1998, L 225, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 5, p. 95.