Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Španija) 12. aprila 2019 – UQ/Marclean Technologies, S.L.U.

(Zadeva C-300/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: UQ

Tožena stranka: Marclean Technologies, S.L.U.

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 1(1)(a)(i) in (ii) Direktive Sveta 98/59/ES [z dne 20. julija 1998] o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti1 razlagati tako, da je treba referenčno obdobje 30 oziroma 90 dni, ki je določeno kot pogoj za domnevo, da je podan kolektivni odpust, vselej šteti do datuma, na katerega je prišlo do posamične odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je predmet presoje?

2.    Ali se člen 1(1)(a)(i) in (ii) Direktive Sveta 98/59/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti lahko razlaga tako, da se referenčno obdobje 30 oziroma 90 dni, ki je določeno kot pogoj za domnevo, da je podan kolektivni odpust, lahko šteje od datuma, na katerega je prišlo do posamične odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je predmet presoje, ne da bi bilo treba ugotoviti, da so bila naknadna prenehanja pogodb o zaposlitvi goljufiva?

3.    Ali je referenčni obdobji iz člena 1(1)(a)(i) in (ii) Direktive Sveta 98/59/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti mogoče razlagati tako, da se lahko upoštevajo odpovedi ali prenehanja pogodb o zaposlitvi, do katerih je prišlo v okviru 30 ali 90 dneh, tako da je datum odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki je predmet presoje, znotraj teh obdobij?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 327.