Language of document :

A Korkein hallinto-oikeus (Finnország) által 2019. június 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(C-480/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: finn

A kérdést előterjesztő bíróság

Korkein hallinto-oikeus

Az alapeljárás felei

Fellebbező: E

Ellenérdekű fél: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni az EUMSZ 63. és EUMSZ 65. cikket, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti értelmezés, amely szerint az a jövedelem, amelyet valamely, Finnországban lakóhellyel rendelkező természetes személy egy másik uniós tagállamban letelepedett, a társasági jog alapján alapított, a befektetési alapokról szóló 2009/65/EK irányelv1 értelmében vett, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozástól (befektetési társaság formájában működő ÁÉKBV alaptól) kap, a jövedelmek adóztatása során azért nem feleltethető meg az ugyanezen irányelv értelmében vett, a kötelmi jog alapján alapított finn befektetési alaptól (a kötelmi jog alapján alapított ÁÉKBV alaptól) kapott jövedelemnek, mivel a másik tagállamban található ÁÉKBV jogi formája nem felel meg a nemzeti befektetési alap jogi szerkezetének?

____________

1 Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 2009. július 13-i 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 302., 32. o.)