Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 24 iunie 2009 – E/Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Cauza C-480/19)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein hallinto-oikeus

Părțile din procedura principală

Reclamant: E

Pârât: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Întrebarea preliminară

Articolele 63 și 65 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun unei interpretări naționale potrivit căreia veniturile pe care o persoană fizică cu domiciliul în Finlanda le încasează de la un organism de plasament colectiv în valori mobiliare cu sediul în alt stat membru al Uniunii, constituit sub formă statutară în sensul Directivei 2009/65/CE1 (un fond OPCVM în forma unei societăți de investiții) nu sunt asimilate, în ceea ce privește impozitul pe venit, unui fond de investiții contractual finlandez în sensul aceleiași directive (un fond OPCVM în formă contractuală), întrucât forma juridică a fondului OPCVM situat în celălalt stat membru nu corespunde structurii juridice a fondului național de investiții?

____________

1 Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO 2009, L 302, p. 32).