Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 19. prosince 2018 Haskovo Chamber of Commerce and Industry proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 25. října 2018 ve věci T-122/17, Devin v. EUIPO - Haskovo

(Věc C-800/18 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (zástupkyně: I. Pakidanska and D. Dimitrova, advokati)

Další účastníci řízení: Devin AD, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

Usnesením ze dne 11. července 2019 Soudní dvůr (devátý senát) rozhodl, že se kasační opravný prostředek zamítá jako zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný a že Haskovo Chamber of Commerce and Industry ponese vlastní náklady řízení.

____________