Language of document :

Appel iværksat den 19. december 2018 af Haskovo Chamber of Commerce and Industry til prøvelse af dom afsagt af Retten (Ottende Afdeling) den 25. oktober 2018 i sag T-122/17 – Devin mod EUIPO – Haskovo

(Sag C-800/18 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (ved advokati I. Pakidanska og D. Dimitrova)

De andre parter i appelsagen: Devin AD og Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Ved kendelse af 11. juli 2019 fastslog Domstolen (Niende Afdeling), at appellen forkastes, idet det er åbenbart, at den delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet, og at Haskovo Chamber of Commerce and Industry bærer sine egne omkostninger.

____________