Language of document :

Haskovo Chamber of Commerce and Industry 19. detsembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 25. oktoobri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-122/17: Devin versus EUIPO – Haskovo

(kohtuasi C-800/18 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (esindajad: advokat I. Pakidanska ja advokat D. Dimitrova)

Teised menetlusosalised: Devin AD, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (üheksas koda) jättis 11. juuli 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata ning määras, et Haskovo Chamber of Commerce and Industry kannab ise oma kohtukulud.

____________