Language of document :

Valitus, jonka Haskovo Chamber of Commerce and Industry on tehnyt 19.12.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-122/17, Devin v. EUIPO, 25.10.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-800/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (edustajat: I. Pakidanska ja D. Dimitrova, advokati)

Muut osapuolet: Devin AD ja Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (yhdeksäs jaosto) on 11.7.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi perusteeton, ja määrännyt Haskovo Chamber of Commerce and Industryn vastaamaan omistaoikeudenkäyntikuluistaan.

____________