Language of document :

Žalba koju je 19. prosinca 2018. podnio Haskovo Chamber of Commerce and Industry protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 25. listopada 2018. u predmetu T-122/17, Devin protiv EUIPO-a (Haskovo)

(predmet C-800/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (zastupnici: I. Pakidanska i D. Dimitrova, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Devin AD, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Žalba se rješenjem Suda (deveto vijeće) od 11. srpnja 2019. odbacuje kao djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neosnovana te se Haskovo Chamber of Commerce and Industry nalaže snošenje vlastitih troškova.

____________