Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 19 december 2018 door de Haskovo Chamber of Commerce and Industry tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 25 oktober 2018 in zaak T-122/17, Devin/EUIPO - Haskovo

(Zaak C-800/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (vertegenwoordigers: I. Pakidanska en D. Dimitrova, advokati)

Andere partijen in de procedure: Devin AD, Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Bij beschikking van 11 juli 2019 heeft het Hof van Justitie (Negende kamer) de hogere voorziening ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond verklaard en de Haskovo Chamber of Commerce and Industry verwezen in haar eigen kosten.

____________