Language of document :

Recurs introdus la 19 decembrie 2018 de Haskovo Chamber of Commerce and Industry împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 25 octombrie 2018 în cauza T-122/17, Devin/EUIPO - Haskovo

(Cauza C-800/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (reprezentanți: I. Pakidanska și D. Dimitrova, advokati)

Celelalte părţi din procedură: Devin AD, Oficiul pentru Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene

Prin ordonanţa din 11 iulie 2019, Curtea de Justiţie (Camera a noua) a statuat că apelul este respins în parte ca vădit inadmisibil şi în parte ca vădit nefondat, precum şi că Haskovo Chamber of Commerce and Industry suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________