Language of document :

Odvolanie podané 19. decembra 2018: Haskovo Chamber of Commerce and Industry proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 25. októbra 2018 vo veci T-122/17, Devin/EUIPO – Haskovo

(vec C-800/18 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (v zastúpení: I. Pakidanska a D. Dimitrova, advokati)

Ďalší účastníci konania: Devin AD, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 11. júla 2019 Súdny dvor (deviata komora) rozhodol, že odvolanie je sčasti neprípustné a sčasti nedôvodné a Haskovo Chamber of Commerce and Industry je povinná znášať svoje vlastné trovy konania.

____________