Language of document :

Pritožba, ki jo je Haskovo Chamber of Commerce and Industry vložila 19. decembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 25. oktobra 2018 v zadevi T-122/17, Devin/EUIPO - Haskovo

(Zadeva C-800/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnik: Haskovo Chamber of Commerce and Industry (zastopnici: I. Pakidanska in D. Dimitrova, advokati)

Drugi stranki v postopku: Devin AD, Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (deveti senat) je s sklepom z dne 11. julija 2019 zavrnilo kot deloma očitno nedopustno in deloma očitno neutemeljeno ter Haskovo Chamber of Commerce and Industry naložilo plačilo stroškov.

____________