Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Erding (Německo) dne 28. května 2019 – E. M., M. S. proti Eurowings GmbH

(Věc C-414/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Erding

Účastníci původního řízení

Žalobci: E. M., M. S

Žalovaná: Eurowings GmbH

Předběžná otázka

Je třeba při určování vzdálenosti podle čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 261/20041 v případě leteckého spojení, které se skládá z vícera částí, zohlednit i tranzitní lety, které nebyly dotčeny narušením jednoho z navazujících letů?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 1).