Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Erding (Tyskland) den 28. maj 2019 – E.M. og M.S. mod Eurowings GmbH

(Sag C-414/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Amtsgericht Erding

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: E.M. og M.S.

Sagsøgt: Eurowings GmbH

Præjudicielt spørgsmål

Skal der ved fastsættelse af distancen i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 261/2004 1 ved flyrejser, der består af flere etaper, også medregnes flyvninger, der ikke blev berørt af en forstyrrelse på en tilslutningsforbindelse?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).